fbpx

סקירת ספטמבר 2021

לאחר שבעה חודשים של עליות במדד ה S&P500 חודש ספטמבר בדרך לרשום את ההפסד החודשי הראשון שלו מאז ינואר. באופן טבעי עולים חששות שאולי מדוברבתחילת מפנה שלילי בשוק? לא חסרות סיבות לטעון שכן, הווריאנטים הבלתי נגמריםשל וירוס הקורונה, עם ההגבלות המוטלות בעקבותיהן, ההתפוגגות של תוכניות הסיועהממשלתיות, צווארי בקבוק שממשיכים להחמיר בהובלה הימית, הזינוק במחירי הסחורות, חוסר האיזון בתעשיית השבבים ועוד. אך האמת שהדאגות האלה אינן חדשותומלוות אותנו כבר חודשים רבים, במהלכם כל מי שמיהר להספיד את העליות אכל אתהכובע. אבל כעת מצטרפות דאגות חדשות, אולי אחת מהן תתברר להיות ה"זאב". הדאגההמפתיעה מהשתיים הגיעה מסין, כשחברת נדל"ן בשם אוורגרנד החלה לפספס תשלומי ריבית על החוב שלה. במבט ראשון המקרה של אוורגרנד נראה כמו מקרה פרטי שלחברה כושלת, מהסוג שמתרחש מפעם לפעם, אך הדאגות לגביה גלשו לכיוונים רבים וזיעזעו לא רק את השוק הסיני אלא גם את שוקי המניות העולמיים.
אוורגראנד בעלת חוב הנדל"ן הגדול בעולם, בהיקף של כ 300- מיליארד דולר, לאמדאיגה רק בשל גודלה, אפשר להתמודד גם עם חדלות פירעון בהיקף כזה. הדאגהמבחינת המשקיעים נוגעת בעצבים רבים, כמו למה בכלל חברת נדל"ן בהיקף כזההגיעה למצב קשה בתקופה של פריחה כלכלית נדל"נית? האם היא מאותתת על בעיותעומק בכלכלה השניה בגודלה בעולם? האם חוסר העזרה של הממשל המקומי בסין שאוורגרנד יקרה מדי בכדי להינצל? חמור מכך מלמד על שינוי מדיניות או על כך יהיה אם יתברר שהצרות של אוורגרנד הן אינדיקציה למה שעשוי לקרות לשוק הנדל"ן
בכל מדינה שמאטה מעט יותר מהציפיות לגביה. כלומר, שבתמחורים הנוכחיים לאצריך הרבה כדי לראות תכניות עסקיות נכשלות. הדאגות הללו כבדות, אבל גם הדאגותשתוארו מהחודשים הקודמים היו נראים אז מוצדקים ומשמעותיים. אלא שמול כל אותן דאגות מצטברות וחולפות זרמי ענק של חסכונות ממשיכים לשטוף את השוק ולדחוףאת מחירי הנכסים לשיאים חדשים. לדעתי קשה מאד, עד בלתי אפשרי, להשוות בין כוחות לא מדידים כאלה וגם אם כן, צריך להוסיף למשוואה הזאת גם את פונקצייתהתגובה של הבנקים המרכזיים: במקרה של סין למשל הבנק המרכזי הראה שאין לו
כוונה לעמוד בצד והחל להזרים לשוק אשראי בהיקפי ענק.

התגובה הזאת מתחברת לדאגה המשמעותית השניה של השוק בספטמבר – מדיניותהבנק המרכזי האמריקאי הפד . זה לא סוד שחלק גדול מהריצה של הציבור לבורסה () מיוחס למדיניות הפד. הפד הוריד במשבר את הריבית לאפס, ובכך למעשה דחף אתהחוסכים לבורסה. בנוסף הוא כידוע יצא בתכניות עצומה של רכישת נכסי השקעה, בהיקף של 120 מיליארד דולר – בחודש! בימים האחרונים הפד הודיע באופן רישמישהוא מתכוון להתחיל לצמצם את התמיכה שלו בכלכלה ככל שההתאוששות תימשך. אם זה לא מספיק מבהיל הוא גם הודיע כי לראשונה מתחילת המשבר יותר חברי פדצופים העלאת ריבית כבר ב 2022- , כשעד כה רובם צפו העלאה ראשונה רק ב 2023- . אךלמרות ההתקדמות הרבה של הפד לעבר מסדרון היציאה הוא לא היה מוכן להתחייב עלכך – הוא לא נקב במספרים או בתאריכים והשאיר את הדלת להמשך תמיכה אגרסיבית פתוחה. דלת שלדעתי עוד נחזור אליה באחת המערכות הבאות.

לסיכום,

השוק מוטרד כיום משני אירועים חדשים, תחילת הסוף של הסיוע המוניטרי לסיכום בארה"ב וזעזועים מטרידים מסין אוורגראנד . אך אפשר גם להסתכל עליהם כהמשך () לרצף אירועים מטרידים שהיה לפניהם וימשך גם אחריהם. אירוע אוורגרנד עשוי להתברר כנקודת מפנה למחזור העליות ועשוי להתברר גם כ"רעש", שלאחריו מגמתהעליות תימשך. גם אם וכשתתחיל "אזעקת אמת" פתח המילוט שהפד השאיר פתוחבמסדרון היציאה שלו מתוכניות הסיוע עשוי להתברר לא רק כפתח מילוט אלא, אלאאף כגורם שיכול להפוך את המגמה בחזרה לחיובית, כפי שהתרחש לא פעם בעברוביתר שאת במשבר הקורונה. כדאי גם לזכור שפארנויה וישיבה מחוץ לשוק על ) מזומן , לא רק משמבטיחה כיום הפסד ריאלי, אלא אף הפסד נומינלי כשאחזקת מזומן ( איננה שירות חינמי
הנתונים המפורטים לעיל אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של הנושאים בתחום המדובר, לכלול את כלהמידע הנדרש לצורך ביצוע השקעה וניתנים כמידע כללי בלבד. אין לראות באמור ובנתונים המלצה, הצעה או ייעוץלרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים או של המוצרים הפנסיונים המתוארים במסמך. הנתונים המפורטים נתנו בהתבסס על מידע הידוע והמפורסם לציבור. למשקיעים שונים עשויות להיות מטרות שונות, לפיכך, על כל משקיע וכל מי שמעיין באמור להתאים את השקעותיו למטרותיו ולצרכיו האישיים ומומלץ לקחת לשם כךייעוץ מקצועי אשר יתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע. חברת קרני פמילי אופיס לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם משימוש במידע המפורט לעיל.
דילוג לתוכן