fbpx

סקירת מאי 2021

שוק המניות התגלה כמקלט

משפחות יקרות, אני מקווה שכולכם בריאים ובטוחים. עברנו חודש קשה, המצב בישראלהתלקח במהירות בכל חלקי הארץ, מהדרום ועד לצפון. באופן פרדוקסלי מקום בטוח
ויציב התגלה דווקא בשוק המניות המקומי.
הדיסוננס בין המצב הבטחוני המתדרדר לשוק המניות המשגשג עשוי להיתפס כעיוות, אבל האמת שיש לכך הסברים משכנעים: הבולט ביותר הוא הפגיעה השולית יחסיתבליבת העסקים של ישראל. רוב החברות הבורסאיות המשיכו בפעילות שגרתית, חלקן עם התאמות לעבודה מרחוק, שהפכה "באדיבות" הקורונה למסודרת יותר. אם תשימו לברוב העסקים שנפגעו הם כאלה מתחום הפנאי, שמשקלם בכלכלה בולט אך בשוק ההוןזניח. הסבר שני קשור לזמן הקצר יחסית שהוערך מלכתחילה שהמצב יימשך, מניסיוןשל עימותים קודמים, ובהשוואה למשך חייהן הארוך של עסקים והזמן בו אלה צפוייםלהפיק רווחים. בנוסף, רבות מהחברות שנסחרות בשוק ההון המקומי הן כאלה שפועלותבשווקים הבינלאומיים וככאלה הן מושפעות יותר ממה שקורה בעולם. ואכן, שוק ההוןהמקומי התנהל בחודש החולף בעיקר לפי התפתחויות גלובאליות, כשבעולם העיסוקהמרכזי מבחינת המשקיעים המשיך להיות היציאה ממשבר הקורונה, עוצמתה, משכה והשלכותיה:

ההתאוששות הכלכלית נמשכת אך נראה שהמומנטום שלה מתחיל להתקרר

העולם ממשיך להתחסן, הכלכלות ממשיכות להיפתח והביקושים מזנקים. עוצמתההתאוששות אדירה ולפי ממוצע תחזיות הכלכלנים כלכלת ארה"ב תצמח ברבעון השניבקצב שנתי של כמעט 13%! הקצב המהיר הזה לא יוכל כמובן להתמיד ככל ששיעוריהאבטלה ירדו לרמות נמוכות ולמעשה כבר החודש התחלנו לקבל אינדיקציות לכךשהמומנטום אולי נחלש. זה התבטא למשל בהיחלשות נתוני המאקרו בארה"ב, בניהםגידול המשרות החדשות, שהיה נמוך משמעותית מהציפיות, התרחבות המכירותהקמעונאיות, שנבלמה, וסקר מנהלי הרכש בחברות שאכזב. בישראל יתכן שקיבלנואינדיקציות דומות להיחלשות המומנטום דווקא בנתוני האינפלציה לחודש אפריל שהיו קרים מהצפוי ותיארו בין היתר נפילה מחודשת במחירי המלונות. במידה ואכן ההתאוששות הכלכלית תדעך מהר מכפי שהשווקים מצפים זאת לא בהכרחתהיה בשורה רעה להשקעות שלנו. שכן התפתחות כזאת עשויה להצדיק מבחינת ממשלביידן תמריצים נוספים לכלכלה, אותם הם מעוניינים לקדם, כפי שבמובן מסוים התרחש

בתקופת הקורונה.

העולם עדיין מוטרד מהתחממות האינפלציה אבל בישראל היא דווקא הפתיעה למטה

ההשקעה באגרות חוב חוותה טלטלות רבות מאז תחילת היציאה ממשבר הקורונה, כשציפיות האינפלציה זינקו בחדות ובאופן טבעי פגעו בעיקר באג"ח השקליות הארוכות. העלייה בציפיות נמשכה גם בחודש החולף והמשיכה להיות ממוסברת ברובה ע"יהתייקרות במחירי הסחורות וההובלה, יחד עם צווארי בקבוק בייצור, כשבולט במיוחדבהקשר הזה מחסור בשבבים, הקריטיים לתעשיית הרכב. לחצי האינפלציה הללונחשבים כחיוביים כרגע לשוקי המניות, כשהם מלמדים על יכולת של חברות להעלותמחירים. אך גם בהקשר הזה קיימים כמה סימני שאלה. הראשון נוגע לזמניותהאינפלציה והשני לעוצמתה. הגישה של הבנק המרכזי בארה"ב ממשיכה להיות שהעלייהיכולה להיות משמעותית מאד אך עדיין זמנית. סגן נשיא הבנק המרכזי בארה"ב, קלרידה, תיאר זאת החודש כחוסר התאמה זמני בין ביקוש להיצע. מצד שני פרוטוקול דיוניההחלטה שלהם לימד כי חלק מחברי הפד העלו גם אפשרות שהזמניות הזאת יכולהלהימשך גם אל תוך 2022 . במקרה של התפוגגות הציפיות האינפלציוניות אנו עשוייםלראות גם חולשה במניות. סימן שאלה שני נוגע ליכולת של שוק המניות להתמודד עםעליה משמעותית יותר בציפיות האינפלציה לרמות שיובילו לעליה משמעותית גםבתשואות האג"ח. לפחות לגבי השאלה הראשונה, בנוגע לזמניות, יתכן שדווקא ישראלתוכל לתת אינדיקציה לעולם, כשהיא הראשונה שיצאה באופן משכנע מהמשבר. בישראלמדד המחירים לצרכן לחודש אפריל הפתיע בעליה מתונה משמעותית מהצפוי ( 0.3% לעומת צפי ל 0.5%- ), מה שעשוי להיות הסדק משמעותי ראשון בתזה של אינפלציה שלא מפסיקה להפתיע כלפי מעלה.

לסיכום,

נראה שהקושי לחזות את הדינאמיקה של היציאה מהמשבר עשויה להוביל כבר בתקופההקרובה להפתעות משמעותיות. לכן אני חושב שבמיוחד בתקופה הזאת קיימת חשיבות בתיק השקעות מאוזן, כזה שיוכל להתמודד עם הפתעות מסוגים שונים.
הנתונים המפורטים לעיל אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של הנושאים בתחום המדובר, לכלול את כלהמידע הנדרש לצורך ביצוע השקעה וניתנים כמידע כללי בלבד. אין לראות באמור ובנתונים המלצה, הצעה או ייעוץלרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים או של המוצרים הפנסיונים המתוארים במסמך. הנתונים המפורטים נתנו בהתבסס על מידע הידוע והמפורסם לציבור. למשקיעים שונים עשויות להיות מטרות שונות, לפיכך, על כל משקיע וכל מי שמעיין באמור להתאים את השקעותיו למטרותיו ולצרכיו האישיים ומומלץ לקחת לשם כךייעוץ מקצועי אשר יתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע. חברת קרני פמילי אופיס לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם משימוש במידע המפורט לעיל.
דילוג לתוכן