fbpx

סקירת יולי 2021

הכלכלה ממשיכה להתרחב אך האינפלציה מאיימת לחנוק אותה

משפחות יקרות, החודש האחרון היה חלש יחסית בנכסי הסיכון (מניות ואג"ח קונצרני),
ודווקא האג"ח הממשלתיות בלטו לטובה. החולשה בנכסי הסיכון קצת מוזרה כי הנתונים הכלכליים המשיכו לתאר התרחבות, בניהם בלטה לטובה עליה מחודשת ומפתיעהבהוצאות הצרכנים האמריקאים (מכירות קמעונאיות). הדבר שכנראה הטריד במיוחד אתהמשקיעים היו סקרים שתיארו כי עליות המחירים החדות (אינפלציה) מאיימות לרסן אתהמשך ההתרחבות. סקר כזה לדוגמה היה זה של מנהלי רכש בחברות מסקטורהשירותים, הן בסין והן בארה"ב, שדיווחו על קושי בגלגול התייקרות מחירי התשומות עלהצרכנים מבלי לחוות פגיעה במכירות, בהמשך קיבלנו אינדיקציה דומה גם מסקר הצרכנים של אונ' מישיגן, שם משקי הבית תיארו כוונה להקטין רכישות גדולות בשלההתייקרות. כך קרה שדווקא הפתעות אינפלציוניות בארה"ב בפרט ובעולם בכלל גררודווקא לתחזיות להתמתנות בקצב העלאות הריבית העתידי. להמחשה, הריבית הממוצעתהצפויה בעשור הקרוב בארה"ב (התשואה על אג"ח אמריקאית ל 10- שנים) ירדה מרמה של 1.6% באמצע חודש יוני ל 1.3%- באמצע חודש יולי.

האינפלציה בישראל צפויה לחצות את ה 2%- , אך מחכות לה בדרך כמה התנגדויות רציניות

בישראל האינפלציה שנה לאחור הגיעה בחודש יוני ל 1.7%- ולפי הערכות בשוק תמשיךלהאיץ בחודשים הקרובים גם מעל 2% , זאת בזמן שהמדדים הנמוכים משנת הקורונההולכים ויוצאים מהחישוב השנתי. החודשים של המדדים הנמוכים ביותר בתקופתהקורנה ייצאו מחישוב האינפלציה השנתי עד מרץ 2022 (כשכזכור הסגר השלישיהסתיים בפברואר 2021 , אז התחילה נהירה למלונות, למסעדות וכו'). כך שמהרבעון השנישל 2022 , גם אם עליות המחירים יימשכו בקצב הנוכחי, עדיין האינפלציה שנה לאחורצפויה טכנית להתחיל להתמתן. גורם ריאלי שעשוי בשלב מסויים להתחיל לרסן אתהתחממות האינפלציה הוא שחרור צווארי בקבוק בהובלה הימית ובייצור העולמי, יחדעם תיקון אפשרי כלפי מטה לזינוק החריג במחירי הסחורות. אחד הגורמים שיכוליםלהוביל לכך הוא כאמור ההשפעה השלילית של עליית המחירים עצמה על הביקוש. גורםהתנגדות שלישי לאינפלציה עשוי להיות שורה של רפורמות עם יעד להפחתת מחירים, כשבישראל בולטת למשל רפורמה להסרת חסמי יבוא, אשר מובילים משרדי האוצר והכלכלה באמצעות אימוץ תקנים בינלאומיים. שניה היא רפורמה שמוביל משרד הפנים להגדלת היצע הדירות בישראל, בין היתרבאמצעות הקלה על הליכי הרישוי (רישוי עצמי ע"י אדריכלים). באם הרפורמות הללויצלחו, אפילו בחלקן, הן עשויות להוביל לירידת מדרגה ישירה ועקיפה במחירים לצרכן.
בפועל כדאי לשים לב שלמרות התחממות האינפלציה בפועל ציפיות האינפלציה בשוקדווקא נותרו מרוסנות, כלומר השוק מאמץ חלק גדול מהטענה שהאינפלציה החריגה כיום היא זמנית "טרנזיטורית".

הבנקים המרכזיים רומזים שלא ימהרו להעלות ריבית

אפשר היה לחשוב שהבנקים המרכזיים מוטרדים מהאינפלציה המתחממת, במיוחד זהבארה"ב שם האינפלציה לחודש יוני הגיעה כבר ל 5.4%- , ועשויים בעקבותה להקדים אתהעלאות הריבית רק כדי להבטיח שלא תצא משליטה. אלא שאמירה מעניינת של יו"רהבנק הפדרלי, פאואל, החודש בעדות מול ועדה של הקונגרס האירה זווית אחרת: בתשובה לשאלה של אחד מחברי הקונגרס לגבי מסוכנותה של האינפלציה ענה לו פאואל(במילים אחרות) שאינפלציה איננה ממש מטרידה את הפד ולא רק בגלל שהם מעריכיםאותה כזמנית, אלא גם בשל העובדה שטעות בהערכת האינפלציה כלפי מטה ניתנתלתיקון באמצעות מחסנים של "תחמושת" מוינטרית, ואילו בטעות בהערכת האינפלציהכלפי מטה הוא די "חשוף בצריח", כשיצטרך להתמודד מולה עם ריבית אפס. לדעתיהגישה הזאת יכולה לנסוק בנו הרבה ביטוחון בכך שהבנק לא מתכון למהר להעלות ריבית.

התפרצות מחודשת של הקורונה והתנהגות המניות

ההתפשטות המהירה של זן הקורונה ההודי "זן דלתא" בעולם החלה להעלות תחושות שלדה ז'ה-וו לימיה הראשונים של הקורונה, בתחילת 2020 , ושוקי המניות החלו "לרעוד". רשמו בחודשיים (Solactive המניות של חברות הנהנות מ"הישארות בבית" בארה"ב (מדד במה שעשוי לרמז על חוסר אדישותו של ,S&P500 – האחרונים ביצועי יתר ביחס למדד ה השוק לסיכון הזה. עם זאת, התמונה לא כ"כ מובהקת, כשבאירופה המדד המקביל שלדבר אחד .(Euro-Stocks 50) "הישארות בבית" השיג ביצועי חסר ביחס למדד הכללי שהקורונה הזכירה לנו הוא שגם אם אנחנו צודקים לגבי התרחיש הכלכלי וגם אם שוקיהמניות מגיבים בירידות, אנחנו לא בהכרח יודעים איך זה יגמר, כשבסופו של דבר שוקיהמניות סיימו את תקופת שלושת הסגרים הראשונים גבוה בהרבה מאיך שנכנסו אליהם, מה שממשיך לתמוך בניהול תיק השקעות מפוזר, מאוזן ושקול.
הנתונים המפורטים לעיל אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של הנושאים בתחום המדובר, לכלול את כלהמידע הנדרש לצורך ביצוע השקעה וניתנים כמידע כללי בלבד. אין לראות באמור ובנתונים המלצה, הצעה או ייעוץלרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים או של המוצרים הפנסיונים המתוארים במסמך. הנתונים המפורטים נתנו בהתבסס על מידע הידוע והמפורסם לציבור. למשקיעים שונים עשויות להיות מטרות שונות, לפיכך, על כל משקיע וכל מי שמעיין באמור להתאים את השקעותיו למטרותיו ולצרכיו האישיים ומומלץ לקחת לשם כךייעוץ מקצועי אשר יתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע. חברת קרני פמילי אופיס לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם משימוש במידע המפורט לעיל.
דילוג לתוכן