fbpx

השקעה בקרנות גידור

קרנות גידור מהוות אפיק השקעה ייחודי, אשר איננו דומה לאפיקי ההשקעה הרגילים. הן מאפשרות להשיג תשואות חיוביות גם בשנים רעות בשוק ההון, וזאת משום שבקרנות גידור מסוגלים להשקיע בשורט ולהנות מירידות.

בקרנות אלו משתמשים באסטרטגיות גידור, שמצליחות לייצר תשואות חיוביות מתשואות התקן, וימים של תנודתיות מייצרים סטיות תקן גדולות מאוד, שעוזרות לקרנות הגידור. הקרנות עושות למעשה שימוש במכשירים פיננסיים מקובלים, אך גם בעסקאות שורט, בהשקעות ממונפות ובמכשירים מורכבים הרבה יותר, אשר מאפשרים להן להשיג תשואות גבוהות במיוחד, בהשוואה לאפיקי ההשקעה האחרים, אך הן גם עלולות להביא להפסדים גדולים למשקיעים, ועל כן אינן נחשבות לאפיק השקעה סולידי.

מדובר בקרנות השקעה פרטיות, אשר אינן תחת פיקוח הרגולטור ואינן נסחרות בבורסה. הן מהוות מעין שותפות מוגבלת, שבה בד"כ מנהל הקרן עצמה הוא השותף הכלכלי של הקרן, והוא בעל הסמכות, המקבל החלטות אסטרטגיות באשר לאופן ניהולה, ואילו המשקיעים בקרן מהווים למעשה שותפים בעלי סמכות מוגבלת בקבלת ההחלטות, הנהנים מהרווחים שמניבה הקרן.

קרנות גידור מיועדות למשקיעים כשירים, בעלי הון נזיל של למעלה מ-12 מיליון ₪, אשר התנסו במגוון אפיקי השקעה המוצעים בשוק, ומחפשים אחר אפיק השקעה עם מתאם אחר, שונה.

השקעה בקרנות גידור כוללת בד"כ דמי ניהול שנתיים בגובה 1%-3%, וכן דמי הצלחה שנתיים (אשר נגבים מעל רף תשואה מינימלי קבוע מראש) בשיעור 20% מהתשואה העודפת.

קרנות הגידור בישראל הפכו פופולריות בשנים האחרונות, וזאת לאור הביצועים המרשימים שלהן. בשנת 2017, לדוגמה, עשה מדד קרנות הגידור בישראל תשואה כפולה מהמדד העולמי: 10.2% לעומת 6%.

דילוג לתוכן