fbpx

תשומת הלב של המשקיעים ברחבי העולם הופנתה במהלך התקופה הנסקרת להצטברות הסימנים להאטה הגלובאלית ההולכת ומתקרבת. זאת, לצד נתוני אינפלציה שהפתיעו לטובה, הביאו את תשואות האג"ח בעולם לרדת בחדות. הירידה בתשואות האג"ח תמכה בשוקי המניות שרשמו עליות שערים יפות ברוב המדדים המובילים. בישראל, לצד הרוח הגבית מהעולם, אי הוודאות הנובעת מפרוץ המלחמה התבהרה במקצת, מה שתמך גם בשווקים המקומיים. בהתאם, שער החליפין של השקל מול הדולר ירד לרמה הנמוכה מרמתו ערב המלחמה.

ישראל

השפעות המלחמה על הכלכלה הישראל ועל השווקים הלכו והתבהרו במהלך התקופה נסקרת באופן שהיטיב עם המשקיעים. מגמה זו מעלה כמובן את השאלה הברורה: כיצד ייתכן שבזמן מלחמה קשה מול החמאס מדדי המניות והאג"ח בישראל עולים והשקל מתחזק מעבר לרמתו ערב המלחמה? התשובה לכך נעוצה בעובדה שהשווקים הפיננסיים אינם פועלים רק על סמך מידע קיים אלא גם ואולי בעיקר על סמך ציפיות לעתיד. לכן, אם בשבועות הראשונים של המלחמה השווקים חששו מהתלקחות של זירות מלחמה נוספות (בצפון וביו"ש) הרי שההסתברות לתרחיש זה, גם אם לא נעלמה לגמרי, בהחלט ירדה ככל שהזמן חלף וזירות אלו לא התלקחו. בנוסף, בשוק המט"ח התחזקות השקל מעבר לרמתו לפני המלחמה עשויה להעיד שהמשקיעים מעריכים ככל הנראה שהרפורמה המשפטית שהובילה לפיחות יתר של כ-10%-15% בערכו של השקל ירדה לעת עתה מסדר היום הציבורי. לכן ההשוואה הנכונה על מנת להבין את השפעת המלחמה על שער החליפין היא לרמתו בתחילת השנה (3.4-3.5 שקל לדולר) ולאו דוקא לפני בתחילת אוקטובר.

מבחינת ההתפתחויות הכלכליות בחודש האחרון כדאי לציין בעיקר את התנהלות בנק ישראל שממשיך להעדיף לשמור על הריבית ברמתה ולתמוך במשק בעזרת תוכניות ייעודיות ונקודתיות. כך למשל, בנק ישראל הודיע לפני כשבועיים על תוכנית חדשה לעידוד אשראי בריבית נמוכה לעסקים קטנים שנקלעו לקשיים. במסגרת התוכנית בנק ישראל מאפשר לבנקים המסחריים להלוות ממנו כסף בריבית נמוכה במיוחד וזאת בתנאי שכסף זה יופנה לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה ובריבית שלא תעלה על ריבית הפריים (6.25%). גם מדד המחירים לצרכן של אוקטובר תומך בגישה זו של בנק ישראל כאשר על אף שהאינפלציה ירדה בחודש האחרון ל-3.7%, היא עדיין נמצאת ברמה גבוהה ותומכת בהותרת הריבית על כנה.

התפתחויות בעולם

אוסף הנתונים שפורסמו בכלכלות המובילות בעולם, ובעיקר בארה"ב, אותתו שהצמיחה הכלכלית הגלובאלית בהאטה. כך, בעוד שבארה"ב וסין הפעילות של הסקטור היצרני ושל הצרכנים אמנם האטה אך עדיין צומחת, באירופה הנתונים מלמדים על כניסה למיתון של ממש. נתונים אלו כמו גם האינפלציה שממשיכה להאט בארה"ב, אירופה ובריטניה עוררו מחדש את ציפיות המשקיעים להפחתות ריבית של הבנקים המרכזיים בעולם כבר במחצית הראשונה של 2024. לכן, על אף שיו"ר הפד ג'רום פאוול המשיך לאותת לשווקים שהריבית תוותר גבוהה למשך זמן ארוך הוא גם הבהיר בהודעתו האחרונה שהערכה זו של הפד מבוססת על ההערכה שהאינפלציה תוותר גבוהה ובמידה והירידה באינפלציה תהיה מהירה יותר, ייתכן שגם הריבית תרד מהר יותר. כתוצאה מכך, תשואות האג"ח בעולם רשמו ירידה חדה במהלך התקופה והתשואה על אג"ח אמריקאית ל-10 שנים ירדה במהלך החודש מ-4.92% לרמה של 4.44%, מה שתמך ברווחי הון נאים למשקיעים בשוק האג"ח הממשלתיות והקונצרניות בארה"ב. ירידת התשואות החדה תמכה גם בשוקי המניות ובעיקר בענפים שמאופיינים בצמיחה מהירה ונהנים מריבית נמוכה כמו ענף הטכנולוגיה.

השפעה על תיק ההשקעות

התקררות האינפלציה בעולם והצפי להפחתות ריבית מהירות באירופה ובארה"ב תומכים ללא ספק בשווקים הפיננסיים ובעיקר בנכסי סיכון בשל התמיכה של ריבית נמוכה יותר הן בצרכנים והן בסקטור העיסקי. בנוסף, אם עד לא מזמן נכסים חסרי סיכון כמו פיקדונות בבנקים או אג"ח ממשלתיות הניבו למשקיעים ריבית גבוהה יחסית הרי שהצפי להפחתות ריבית בא לידי ביטוי גם בירידה בתשואה הצפויה של נכסים אלו. בהתאם לכך, הסטת חלק מהתיק לכיוון מנייתי, בעיקר בארה"ב, צפוי להניב למשקיעים תשואות יתר לעומת שוק האג"ח. בכל הנוגע להשקעות בשוק המקומי, חוסר הוודאות סביב המלחמה והשפעותיה עדיין גבוה אבל ניתן בהחלט לומר כי הוא נמוך יותר מאשר לפני חודש. לכן, בהסתכלות לטווח הבינוני ארוך ניתן לומר שהמשק הישראל יתאושש מהשפעות המלחמה במהלך השנה הבאה וכי השוק המקומי יחזור למגמה חיובית ככל שחוסר הוודאות ימשיך להצטמצם.

הנתונים המפורטים לעיל אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של הנושאים בתחום המדובר, לכלול את כלהמידע הנדרש לצורך ביצוע השקעה וניתנים כמידע כללי בלבד. אין לראות באמור ובנתונים המלצה, הצעה או ייעוץלרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים או של המוצרים הפנסיונים המתוארים במסמך. הנתונים המפורטים נתנו בהתבסס על מידע הידוע והמפורסם לציבור. למשקיעים שונים עשויות להיות מטרות שונות, לפיכך, על כל משקיע וכל מי שמעיין באמור להתאים את השקעותיו למטרותיו ולצרכיו האישיים ומומלץ לקחת לשם כךייעוץ מקצועי אשר יתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע. חברת קרני פמילי אופיס לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם משימוש במידע המפורט לעיל.
דילוג לתוכן