fbpx

סקירת יוני 2021

צומת

משפחות יקרות, ממשלה חדשה יוצאת לדרך בישראל כשברקע הנתונים הכלכליים בארץובעולם ממשיכים לתאר התאוששות, אם כי בקצב הולך ומאט. בישראל פורסם החודשכי יבוא מוצרי הצריכה זינק בחודשים מרץ-מאי בשיעור שנתי של 19% , התקררות לעומתקצב עליה של 38% בשלושת החודשים שקדמו להם ובארה"ב נתוני המכירות הקמעונאיותלחודש מאי הפתיעו בירידה של 1.3% . האטת קצב ההתאוששות רק מוסיף חוסר ביטחוןלגבי שאלות רבות שיש כיום למשקיעים בנוגע לזמניות. לזמניות עודף הביקוש בכלכלה(שנשען בין היתר ע"י תמריצים ממשלתיים), לזמניות האינפלציה, לזמניות הריבית האפסית ועוד…

ממשלה חדשה בישראל - לא ממש מעסיק את שוק ההון

ישראל יוצאת לדרך חדשה עם ממשלה חדשה, שכנראה תביא איתה גם מדיניות כלכליתחדשה, ועדיין שוק ההון המקומי כמעט לא הגיב למהפך השלטוני והאמת שבצדק. הניסיון מלמד שאין הרבה קשר בין אידיאולוגיה או אפילו הצהרות בחירות לבין המעשיםוההחלטות בפועל ולפעמים אף הפוך לגמרי, מהניסיון למדנו גם שרפורמות ושינוייםגדולים אינם נפוצים כלל ובמיוחד לא תחת ממשלות צרות, שנמנעות לזוז יותר מדימהסטטוס-קוו. בנוסף לאלה בעשורים האחרונים הכלכלה הישראלית נפתחה לעולםוהמודל העסקי של החברת נהיה תלוי יותר בכלכלה העולמית. גם החשש מגירעון ענקהולך דועך לאור נתונים מצטברים על עליה משמעותית בהכנסות המדינה ממיסים. להערכת כלכלני האוצר גם בלי העלאות מיסים או צמצום הוצאות, הגירעון התקציבי שלהממשלה יפחת בשנת 2022 מתחת ל 3%- . כלומר, השפעתה של המדיניות הכלכלית בישראל על השווקים צפויה להיות מצומצמת.

האינפלציה מזנקת אך ציפיות האינפלציה מתקררות

נתוני האינפלציה בעולם ממשיכים לזנק. אלה בארה"ב בלטו בחודש האחרון עם עליהשנתית של 5% , גבוה מהתחזיות המוקדמות, ובישראל בעליה שנתית של 1.5% , אך נמוךמעט מהתחזיות המוקדמות. גם בארה"ב וגם בישראל נתוני האינפלציה ממשיכים לתארהבדל גדול בין מחירי המוצרים לבין מחירי השירותים, כשבמוצרים הפיזיים האינפלציהמזנקת, בלטו במיוחד מחירי הדלק והמכוניות, ובסעיפי השירותים היא מרוסנת מאד,
בניהם בריאות, חינוך ודיור (שכירות).
עליית מחירי המוצרים מיוחסת ברובה לעליית מחירי הסחורות (כשבחודש האחרון מחירהנפט עלה מעל 70$ לחבית, לראשונה מאז 2018 ), לצווארי בקבוק בייצור השבבים בעולם,
ולהתייקרות במחירי ההובלה, שבתורם מוסברים גם ע"י לחצי ביקושים חריגים. אך בעודהסביבה האינפלציונית מתחממת, דווקא ציפיות האינפלציה בלטו בחודש החולף באופןמפתיע בשבירת מגמת העליות שלהן, ובחלק מהמקומות אף בירידה. בארה"ב למשלציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח ל 10- שנים בארה"ב ירדו מרמת שיא של 2.6%
בחודש מאי ל 2.2%- במהלך יוני. זה כמובן לא אומר שאלה לא יחזרו לעלות, אך כןמדגימות שהמשקיעים נוטים יותר להסכים עם הטענה שהאינפלציה הגבוהה כיום,
שהגיעה כאמור ל 5%- , זמנית ברובה.

הבנקים המרכזיים עושים סימנים ראשונים של התקפלות, אבל דווקא עכשיו השוק מוריד את ציפיות הריבית

הבנק המרכזי בארה"ב, שעד כה לאורך היציאה מהמשבר התמיד להסביר שיותיר אתהריבית אפסית לאורך זמן, הפתיע מעט החודש כשבתחזיות הריבית של חבריו תאר צפילשתי העלאות ריבית בשנת 2023 . זה אולי עוד הרבה זמן, אבל מוקדם מכפי שגילם שוקהאג"ח, מה שהוביל לתגובה שלילית בשוק המניות וחיובית בשוק האג"ח. גם אצלנו, בנקישראל הפתיע החודש כשבדו"ח רכישות הנכסים שלו, אשר השיק בקורונה, תוארה ירידהמשמעותית בהיקף רכישות האג"ח הממשלתיות, מה שהעלה ספקולציות בשוק בנוגעלהקדמת ההתקפלות שלו מההקלה המוניטרית, מה שעשוי אולי לאותת על מוכנותעתידית שלו להעלות את הריבית מוקדם מהצפוי. עם זאת, השווקים לא מיהרו החודשלאמץ את הנרטיב של העלאות ריבית מתקרבות, להיפך, תשואות האג"ח, המגלמות אתמתווה הריבית העתידית, רשמו ירידות. ההסברים לכך כללו בין היתר דאגות לגבי שיא קצבי הצמיחה.

לסיכום – מתחילים לראות באופק את מסלול הנחיתה

קצב הצמיחה הכלכלית קרוב ככל הנראה לשיאו, כשתוכניות המענקים של ממשלותמסתיימות, כשהתפרצות הביקוש הכבוש מתפוגגת וכשאפקט הבסיס (מדידת הצמיחהבהשוואה לשיא המשבר) חולף. במהלך תהליך ה"נחיתה" צפוי שמשקיעים רבים יישאלואת עצמם יותר ויותר אם הנחיתה תתברר כ"רכה", לקצבי צמיחה ואינפלציה גבוהים, או " קשה", עם קריסת ביקושים. במקרה של נחיתה רכה סביר להניח שאפיקי הסיכון, ובראשם מניות, ימשיכו להתאפיין בעליות, בעוד ב"נחיתה קשה", סביר שיהיו אלה אפיקיהאג"ח שייקחו את ההובלה. דווקא בצומת דרכים כזה חשוב לוודא שתיק ההשקעותמפוזר בצורה יעילה ואינו נשען מצד אחד על ביטחון מופרז בעליות אינסופיות או מצד שני עם חששות מוגזמים מדי, שעלולים לגרום "לפספס את הטיסה". מאחל לנו שאת שדות התעופה נראה רק בחופשות.
הנתונים המפורטים לעיל אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של הנושאים בתחום המדובר, לכלול את כלהמידע הנדרש לצורך ביצוע השקעה וניתנים כמידע כללי בלבד. אין לראות באמור ובנתונים המלצה, הצעה או ייעוץלרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים או של המוצרים הפנסיונים המתוארים במסמך. הנתונים המפורטים נתנו בהתבסס על מידע הידוע והמפורסם לציבור. למשקיעים שונים עשויות להיות מטרות שונות, לפיכך, על כל משקיע וכל מי שמעיין באמור להתאים את השקעותיו למטרותיו ולצרכיו האישיים ומומלץ לקחת לשם כךייעוץ מקצועי אשר יתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע. חברת קרני פמילי אופיס לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם משימוש במידע המפורט לעיל.
דילוג לתוכן