fbpx

השוואת ניהול תיקים אל מול תיקון 190

התיקון שעובד עבור האוכלוסייה המבוגרת:

בדיקה: מאז כניסתו של תיקון 190 החוסכים המבוגרים הרוויחו תשואה עודפת של למעלה מ-30% בזכות החיסכון במס רווחי ההון.

התשואה הממוצעת של קופות הגמל עומדת על 29% בשנים 2012-2015 – ניהול תיקים דומה היה משיג תשואה של 20% בלבד בשל מס רווחי ההון.

דרור קרני, מחברת "קרני פמילי אופיס": במכשירים שאינם משלמים מס לאורך הפעילות, כמו שמאפשר תיקון 190, הרווח שמתקבל מושקע במלואו בחזרה בשוק ההון, מגדיל את הרווח לאורך שנים, ובמיוחד בתקופות של תשואות נמוכות.

בשנת 2012 נכנס לתוקף תיקון 190 שנועד לתקן סוג של עוול שנעשה למוצר הגמל החל מחודש ינואר 2008.

התיקון מאפשר לאוכלוסייה המבוגרת, מגיל 60, ליהנות מקופת גמל כאפיק השקעה בשוק ההון, ליהנות מנזילות מלאה של הכסף שנחסך בה, ובעיקר מהאפשרות למשוך את הכסף פטור ממס כקצבה או כמשיכה הונית, בהגבלות מסוימות. עד כה האלטרנטיבה להשקעה שכזו היו התיקים המנוהלים.

מבדיקה שנערכה ב – "קרני פמילי אופיס פתרונות פיננסים" עולה כי בתוך 4 שנים בלבד מאז נכנס התיקון לתוקף, התשואה העודפת שהשיגו החוסכים באמצעות תיקון 190 על פני ניהול תיקים, בתמהיל זהה (70/30), הייתה גבוהה בכ-30%. זאת בעיקר בשל העובדה כי על השקעה בגמל באמצעות תיקון 190, לא משלמים מס על רווחי הון ותשלום המס נדחה בעצם עד למעמד משיכת הכספים.

מהבדיקה עולה כי בתוך 4 שנים (2012-2015) השיגו קופות הגמל, בממוצע, תשואה של 29%. אם אותה השקעה הייתה מתבצעת באמצעות תיק השקעות, עבורו היה צריך לשלם בסוף כל שנה, תשלום מס רווחי הון בשיעור 25%, התשואה שהייתה מושגת הייתה עומדת על כ-20% בלבד. פער של 9% בתוך 4 שנים בלבד, המהווים כ-30% הבדל בין שני אפיקי ההשקעה. מהבדיקה עולה עוד כי בעשר שנים האחרונות (2006-2015) הפער, כתוצאה ממס רווחי ההון בין התשואה הממוצעת של קופות הגמל לבין אותו תיק מנוהל היה עומד על%, כאשר ממוצע קופות הגמל השיג תשואה של 70% ותיק עבורו היה צריך לשלם מס רווחי הון, אחת לשנה, היה משיג תשואה של 58% בלבד.

לדברי דרור קרני, לכל השקעה ישנם 3 שותפים – המשקיע, המדינה (מסים) והבנק או הגוף הפיננסי (עמלות). כדי לקבל את התשואה הגבוהה, במיוחד בעולם ריבית אפסית, עלינו לדאוג שהעמלות יהיו כמה שיותר נמוכות ושנשלם פחות מס או לפחות לדחות את המס. בתיק השקעות אנו משלמים מס רווח הון עבור מכירת ני"ע ברווח או עבור תקבולים של דיבידנדים ממניות או קופונים מאג"ח. תשלום המס לאורך תקופת הפעילות מקטין את התשואה המצטברת. במכשירים שאינם משלמים מס לאורך הפעילות, כגון קופת גמל, הרווח שמתקבל מושקע במלואו בחזרה בשוק ההון ומגדיל את הרווח לאורך שנים.

לדברי קרני, למרות שחלק גדול מהציבור אינו מכיר את תיקון 190, מדובר בתיקון שמאפשר לחוסכים המבוגרים ליהנות משלושה יתרונות משמעותיים: מיסוי, עלויות ויתרונות השקעה. "בתחום המיסוי, מנהלי השקעות בקופות גמל נהנים מפטור מלא על רווחי הון. כלומר, רווחים הנצברים בקופה מתקבולי דיבידנד חלוקת רווחי חברה לבעלי המניות לפי שיעור החזקה יחסי או תקבולים מאגרות חוב קופון או ממכירת נייר ערך ברווח, הם אינם משלמים מס רווחי הון, מה שמגדיל את פוטנציאל התשואה של קופת הגמל. כמו כן, מעבר בין מסלולי השקעה בקופת גמל, אינו כרוך בתשלום מס על הרווחים שנצברו. לדחיית המס למועד משיכת קופת הגמל יש השפעה דרמטית על התשואה המצטברת בקופה. בנוסף, בעת משיכת הכסף מהקופה ישולם מס בשיעור של עד 15% על הרווח הנומינלי בלבד שנצבר בקופה (בניגוד למס של 25% ריאלי בניהול תיק).

יתרה מזאת, באמצעות תיקון 190 ניתן גם לנהל את הכספים בניהול אישי (IRA) בתנאי שבעת פתיחת הקופה העמית מציג 3 תלושי קיצבה מזערית או לחלופין דו"ח על כך שיש לו קרן פנסיה בעלת יתרה של 802,000 ₪ לפחות.

מבחינת יתרונות השקעה, לדברי קרני, מנהלי קופות הגמל רשאים להשקיע במגוון מכשירי השקעה, בנוסף להשקעה בניירות ערך הנסחרים בבורסה. למשל, באפשרותם להשקיע גם בנכסים לא סחירים כגון: נדל"ן, קרנות והלוואות פרטיות גרנות גידור, להשתתף בהנפקות וליהנות בהן מהנחה השמורה לגופים מוסדיים בלבד. כמו כן, בזכות היקף הנכסים הגדול מנהלי ההשקעות יכולים לבצע השקעה ישירה בניירות ערך בבורסות בחו"ל. מגוון האפשרויות העומד לרשות מנהלי ההשקעות בקופות גמל מקנה יתרון עצום בהשוואה למנהלי השקעות של מכשירים פיננסיים אחרים.

גם מבחינת העלויות ישנו יתרון להשקעה באמצעות תיקון 190. "דמי הניהול בקופת גמל נמוכים מאשר באלטרנטיבות החיסכון הקיימות" אומר קרני. בנוסף, קופות גמל אינן גובות מע"מ והעמית פטור מעמלות נוספות, דוגמת דמי משמרת ניירות ערך. גם עלויות הקניה והמכירה של ניירות ערך בתוך הקופה (על ידי מנהלי ההשקעות) נמוכות באופן משמעותי.

יתרון משמעותי נוסף הוא שגם הורשת הכסף והעברתו לדור הבא דרך קופת גמל משתלמת הרבה יותר. אם החוסך הלך לעולמו לפני גיל 75, יורשיו ייהנו מהכסף הנצבר בפטור מלא ממס. היורשים גם יוכלו "להיכנס לנעלי החוסך" וליהנות מזכויותיו.

יתרון אחרון בתיקון טמון בעובדה שמקופת גמל (והרי כבר למדנו שתיקון 190 הוא למעשה קופת גמל) ניתן לקחת הלוואה, מה שלא ניתן לעשות בתיק מנוהל. לפי קרני "ניתן כנגד הפקדה לתיקון 190 לקחת הלוואה מיידית בשיעור של פריים מינוס חצי אחוז (נכון להיום 1.1% לשנה) עד 80% מהיתרה בקופה. לכל הדעות תנאים מצוינים ללקיחת הלוואה. ישנם אף לקוחות שמפקידים לתיקון 190, לוקחים הלוואה ומפקידים את הכספים בקופה עצמה, כלומר ממנפים את עצמם בריבית מאוד נמוכה מתוך הנחה שלטווח ארוך הקופה תניב רווחים גבוהים מ-1% לשנה".

"בשורה התחתונה", ב"תיקון 190" מסתתרת הטבה פיננסית משמעותית לבני ובנות הגיל השלישי שמנוצלת כיום על ידי יותר ויותר חוסכים, אולם עדיין מרבית הציבור אינו מספיק מודע לה ואינו יודע לנצל את ההטבות הללו.

דילוג לתוכן