אין עסק רציני שלא מלווה על ידי רו"ח.

יותר ויותר אנשים מבינים שתכנון פיננסי מקצועי שווה ערך