fbpx

תיקון 190

הטבות מס משמעותיות מתקרבים לגיל פרישה

לתיאום פגישה אונליין עם מומחה

מהו תיקון 190?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, הוא למעשה הטבה פיננסית משמעותית בעיקר לגמלאים, אך גם עבור אלו העומדים לצאת לגמלאות במהלך השנים הקרובות.

מדובר בתיקון שמטרתו לעודד חיסכון לקראת הגיל השלישי ומעניק הטבות רבות בהפקדת כספים בקופת הגמל.  התיקון מאפשר לפתוח קופת גמל להשקעות בשוק ההון במיסוי מופחת, עם אפשרות משיכה של כספים מהתיק ללא הגבלות ויכולת הורשה של התיק כולו.

הוראות תיקון 190 הם למעשה סדרה של עדכונים מהותיים שמטרתם בעיקר לתקן סוג של עוול שנעשה למוצר הגמל החל מחודש ינואר 2008.
התיקון מאפשר לגמלאי/ית ליהנות מקופת גמל כאפיק השקעה בשוק ההון, ליהנות מנזילות מלאה של הכסף שנחסך בה וממשיכתו בצורה קלה ונוחה.

כל מה שחשוב וכדאי לדעת על תיקון 190​

 1.  לעמית/ה שהגיע/ה לגיל 60
 2. לעמית/ה המקבל/ת קצבת פנסיה מינימלית של ₪4,900

תיקון 190 בד"כ פחות רלוונטי לחוסכים בגיל 40. מאחר שסביר להניח כי הם לא יעשו שימוש בקופת גמל כאפיק השקעה, אלא אם הם מוכנים להמתין לפחות 20 שנה למשיכה הונית של הכסף.

גיל 60 נקבע כגיל הנכון מבחינת היערכות משמעותית לקראת הפנסיה. מדובר בתיקון של עיוות בתחום החיסכון הפנסיוני שמטרתו לעודד חיסכון בקרב הגמלאים, ולהגדיל את החיסכון לטווח הבינוני והארוך, בעיקר בקרב אוכלוסיית החוסכים הנמצאים לקראת פרישה או בפנסיה (גילאי 60 ומעלה), וזאת תוך שמירת היתרונות של קופות הגמל ואפשרות להפקדת סכום חד פעמי.  בנוסף, דרך קופת הגמל ניתן לעשות תכנון מוטבים בצורה נכונה, בפטור מלא ממס רווחי הון. התיקון מאפשר לגמלאים לפתוח קופת גמל להשקעות בשוק ההון במיסוי מופחת, עם אפשרות משיכה של כספים מהתיק ללא הגבלות ויכולת הורשה של התיק כולו. 
קיימות שתי אפשרויות למשיכת הכסף במסגרת תיקון 190: משיכה חד פעמית ע"י היוון קצבה מוכרת בתשלום מס של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי. קצבה חודשית פטורה ממס – החל מגיל 60. 
 1. מגוון של מסלולי השקעה, מוצרים פיננסים, נכסים לא סחירים ועוד.
 2. הטבות מס – ניתן למשוך את הכספים המושקעים בקופת גמל לפי תיקון 190 כקצבה או כסכום הוני חד פעמי, כך שבעת משיכת הכספים כקצבה מקבל החוסך פטור מלא ממס רווחי הון. בנוסף, החוסך יכול להעביר כספים בין מסלולי השקעה או קופת גמל, בלי שהדבר יהווה אירוע מס.
 3. עלויות דמי ניהול ועמלות קנייה ומכירה בקופות הגמל נמוכות יותר.
 4. הלוואות בתנאים נוחים – ניתן לקבל הלוואה מקופת הגמל לתקופה של עד 7 שנים בתנאי ריבית אטרקטיביים.
 5. הורשה בין דורית – שמירה על התנאים בקופה בעת מעבר הקופה ליורשים, כך שאלה יוכלו להנות מהרווחים שהצטברו בקופה, ולמשוך את הכסף ללא תשלום מס רווח הון במקרה פטירת העמית לפני גיל 75. אולם אם מקרה הפטירה של העמית הינו לאחר גיל 75, ניתן לבחור בתשלום מס רווח הון בשיעור 15% מהרווח הנומינלי, או לקבלם כקיצבה בפטור ממס רווחי הון.
 1. מגוון של מסלולי השקעה, מוצרים פיננסים, נכסים לא סחירים ועוד.
 2. הטבות מס – ניתן למשוך את הכספים המושקעים בקופת גמל לפי תיקון 190 כקצבה או כסכום הוני חד פעמי, כך שבעת משיכת הכספים כקצבה מקבל החוסך פטור מלא ממס רווחי הון. בנוסף, החוסך יכול להעביר כספים בין מסלולי השקעה או קופת גמל, בלי שהדבר יהווה אירוע מס.
 3. עלויות דמי ניהול ועמלות קנייה ומכירה בקופות הגמל נמוכות יותר.
 4. הלוואות בתנאים נוחים – ניתן לקבל הלוואה מקופת הגמל לתקופה של עד 7 שנים בתנאי ריבית אטרקטיביים.
 5. הורשה בין דורית – שמירה על התנאים בקופה בעת מעבר הקופה ליורשים, כך שאלה יוכלו להנות מהרווחים שהצטברו בקופה, ולמשוך את הכסף ללא תשלום מס רווח הון במקרה פטירת העמית לפני גיל 75. אולם אם מקרה הפטירה של העמית הינו לאחר גיל 75, ניתן לבחור בתשלום מס רווח הון בשיעור 15% מהרווח הנומינלי, או לקבלם כקיצבה בפטור ממס רווחי הון.
ממש לא. לפי תיקון 190 ניתן להפקיד כספים גם לפני גיל 60, אולם יש לקחת בחשבון שהכספים יהיו נזילים רק אחרי גיל 60.
 
 

תיקון 190 לגמלאים מאפשר השקעה תוך פיזור
סיכונים רחב בארץ ובחו”ל והשקעה באפיקי השקעה שונים בהתאם למאפיינים האישיים של כל חוסך.

ניתן לבצע הפקדה לתיקון 190 לגמלאים ב-2 דרכים:

 1. קופת גמל בבית השקעות – ניתן לבחור מסלול השקעה וחברה מנהלת ולהשקיע את הכספים בקופת הגמל לפי הגדרת הצרכים האישיים של כל אדם.
 2. קופת גמל בניהול אישי (IRA) – ניתן לעשות תיק השקעות מנוהל בבנק או בקופת גמל וליהנות מכל היתרונות של תיקון 190 בניהול תיק השקעות אישי.

בקופת גמל ניתן לבצע השקעה בנכסים לא סחירים בארץ  (הלוואות לא סחירות, נדל”ן מניב, קרנות גידור, תשתיות, אקווטי, קרנות השקעה וכו’)

הטבות מס משמעותיות מתקרבים לגיל פרישה

אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם!

דילוג לתוכן