fbpx
קרני דרור סוכנות לביטוח פנסיוני (2016) בע"מ " ח.פ 515382752 , להלן "קרני פמילי אופיס," הינה סוכנות המשווקת מוצרים פנסיונים ואיננה מספקת שירותי ייעוץ פנסיוני. למען הסר ספק מובהר, כי השירותים המסופקים ע"י קרני דרור כפופים למגבלות הדין, לרבות המגבלות החלות על חברת "קרני פמילי אופיס "במסגרת הרישיון שהוקנה לה כתאגיד סוכנות לביטוח בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) התשמ"א – 1981.
דילוג לתוכן