תיקון 190 – הטבה ששווה לך כסף

 

הוראות תיקון 190 הן למעשה סדרה של עדכונים מהותיים שמטרתם בעיקר לתקן סוג של עוול שנעשה למוצר הגמל החל מחודש ינואר 2008.
התיקון מאפשר לגמלאי/ית ליהנות מקופת גמל כאפיק השקעה בשוק ההון, ליהנות מנזילות מלאה של הכסף שנחסך בה וממשיכתו בצורה קלה ונוחה.


למה זה טוב?

קופות גמל נהנות משלושה יתרונות בולטים על פני האלטרנטיבות האחרות בשוק:
1. מיסוי
2. עלויות
3. יתרונות השקעה

השילוב בין שלושת היתרונות הללו יוצר מכשיר השקעה איכותי וזול, המסוגל להניב תשואה עודפת על האחרים בזכות יתרונות טכניים.

יתרונות מיסוי
מנהלי השקעות בקופות גמל נהנים מפטור מלא על רווחי הון. כלומר, רווחים הנצברים בקופה מתקבולי דיבידנד (חלוקת רווחי חברה לבעלי המניות לפי שיעור החזקה יחסי) או תקבולים מאגרות חוב (קופון) או ממכירת נייר ערך ברווח, הם אינם משלמים מס רווחי הון, מה שמגדיל את פוטנציאל התשואה של קופת הגמל. כמו כן, מעבר בין מסלולי השקעה בקופת גמל אינו כרוך בתשלום מס על הרווחים שנצברו. לדחיית המס למועד משיכת קופת הגמל יש השפעה דרמטית על התשואה המצטברת בקופה. בנוסף, בעת משיכת הכסף מהקופה ישולם מס בשיעור של 15% בלבד על הרווחים שנצברו בקופה (אטרקטיבי מאוד בייחוד כאשר האינפלציה כיום נמוכה מאוד).

יתרונות השקעה
מנהלי קופות הגמל רשאים להשקיע במגוון מכשירי השקעה, בנוסף להשקעה בניירות ערך הנסחרים בבורסה. למשל, באפשרותם להשקיע גם בנכסים לא סחירים, להשתתף בהנפקות וליהנות בהן מהנחה השמורה לגופים מוסדיים בלבד.
בנוסף, בזכות היקף הנכסים הגדול, מנהלי ההשקעות יכולים לבצע השקעה ישירה בניירות ערך בבורסות בחו"ל. מגוון האפשרויות העומד לרשות מנהלי ההשקעות בקופות גמל מקנה יתרון עצום בהשוואה למנהלי השקעות של מכשירים פיננסיים אחרים.

עלויות
דמי הניהול בקופת גמל נמוכים מאשר באלטרנטיבות החיסכון הקיימות. בנוסף, קופות גמל אינן גובות מע"מ והחוסך/ת פטור/ה מעמלות נוספות, דוגמת דמי משמרת ניירות ערך. גם עלויות הקנייה והמכירה של ניירות ערך בתוך הקופה (על ידי מנהלי ההשקעות) נמוכות באופן משמעותי. ואם כל זה לא שכנע אתכם: גם הורשת הכסף והעברתו לדור הבא דרך קופת גמל, משתלמת הרבה יותר. אם החוסך הלך לעולמו לפני גיל 75, יורשיו ייהנו מהכסף הנצבר בפטור מלא ממס. היורשים גם יוכלו "להיכנס לנעלי" החוסך וליהנות מזכויותיו.

בשורה התחתונה ב"תיקון 190" מסתתרת הטבה פיננסית משמעותית לבני ובנות הגיל השלישי. הטבה זו מנוצלת כיום על ידי יותר ויותר חוסכים, ואנו מאמינים שהסיבות לכך הן יותר מידע זמין והכוונה נכונה.

נשמח ללוות אתכם בתהליך ולספק מידע נוסף.
צרו עמנו קשר

שאלות ותשובות

מהו טווח הגילאים בו ניתן למשוך את הכסף מקופת הגמל במסגרת תיקון 190?
בהתאם לגיל ,משיכת הכסף ניתנת בשתי דרכים:
 קצבה חודשית פטורה ממס – החל מגיל 60.
 משיכה הונית – בכפוף לעמידה בשני תנאים:
1. החל מגיל 60
2. קבלת קצבת פנסיה מינימלית (כ-4,500 ₪)

האם ניתן למשוך את הכסף מקופת הגמל במסגרת תיקון 190 לפני תחילת משיכת קצבת פנסיה
חודשית, בהתבסס על הוכחה מקרן הפנסיה על צבירת זכות עתידית לקבלת קצבת פנסיה מינימלית?
אדם שעדיין עובד אינו יכול למשוך את הכסף (בהנחה שאינו מקבל קצבה במקביל לשכר). משיכת הכסף תתאפשר רק כאשר מתחילים למשוך קצבת פנסיה חודשית.

האם תשלום המס הינו בגין הרווח הנומינלי שהצטבר או בגין רווח ריאלי?
בעת ביצוע משיכה הונית ינוכה מס בשיעור של 15% מהרווחים הנומינליים (מהרווחים שהצטברו).

אילו מסמכים יש להמציא לקופת הגמל כדי להפקיד כסף במסגרת תיקון 190?
תהליך ההפקדה פשוט ומהיר ונציג/ה בעל/ת רישיון פנסיוני מלווה אותך לאורך התהליך. נדרשת חתימה על טפסי הצטרפות והנמקה וצילום תעודת זהות.

אילו מסמכים יש להמציא לקופת הגמל כדי למשוך את הכסף שלי?
כדי לבצע משיכה הונית מהקופה נדרשים:
1. טופס משיכה
2. צילום תעודת זהות
3. צילום המחאה או אישור ניהול חשבון (כדי להוכיח כי המשיכה מבוצעת לחשבון הלקוח)
4. שלושה תלושי פנסיה עוקבים (המוכיחים כי הקצבה היא מעל הסכום המינימלי)

מה קורה כאשר עמית/ה הולך/ת לעולמו/ה?
לפני גיל 75 – היורשים יכולים למשוך את הכסף בקופת הגמל ללא מס, גם לא על הרווחים.
מעל גיל 75 – היורשים ימשכו את הכסף לאחר תשלום מס של 15% על הרווחים. למעשה מתייחסים לכסף בקופה כאילו העמית משך אותם יום לפני פטירתו. בנוסף, אם יורש/ת ירצו למשוך את הכסף כקצבה חודשית, לא קיימת חובת תשלום מס.

מה מיוחד דווקא בגיל השלישי? מדוע תיקון 190 רלוונטי בעיקר לגמלאים?
כסף המופקד בקופת גמל נזיל למשיכה הונית רק בשני תנאים:
1. העמית/ה הגיע/ה לגיל 60
2. העמית/ה מקבל/ת קצבת פנסיה מינימלית של ₪4,500
לכן, רק לגמלאי/ת מובטחת הזכות למשיכה הונית (בכפוף לעמידה בתנאי השני). במילים אחרות, גמלאי/ת יכולים למשוך את הכסף בכל עת בה יבחרו.

תיקון 190 פחות רלוונטי לחוסכים בגיל 40. סביר להניח כי הם לא יעשו שימוש בקופת גמל כאפיק השקעה, אלא אם הם מוכנים להמתין לפחות 20 שנה למשיכה הונית של הכסף.

ליצירת קשר לחץ כאן >>