גילוי נאות

 

קרני וילנצ'יק סוכנות לביטוח פנסיוני (2016) בע"מ " ח.פ 515382752 , להלן "קרני וילנצ'יק" "קרני וילנצי'ק" הינה סוכנות ומשווקת מוצרים פנסיונים ואיננה מספקת שירותי ייעוץ פנסיוני. למען הסר ספק מובהר כי השירותים המסופקים ע"י קרני וילנצ'יק כפופים למגבלות הדין ולרבות המגבלות החלות על חברת "קרני וילנציק "במסגרת הרישיון שהוקנה לה כתאגיד סוכנות לביטוח בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) התשמ"א – 1981.


קרני וילנצ'יק גילוי נאות

 

למסלקה פנסיונית חינם לחץ כאן >>