ניתוח מצב קיים – איסוף נתונים ומיפוי כלל הנכסים מחברות הביטוח, בנקים ובתי השקעות. הזמנת דו"ח עדכני מהמסלקה הפנסיונית של משרד האוצר בכדי לקבל תמונה מדויקת ועדכנית של החסכונות שהצטברו לאורך השנים ובכדי לבדוק אם קיימות "קופות רדומות".


אפיון צרכים והגדרת מטרות – שיקוף הצרכים והתוכניות העתידיות ובדיקת התחייבויות והוצאות צפויות בטוח הקצר-ארוך.


תכנון פיננסי – בניית אסטרטגיה פיננסית מותאמת אישית לצרכי הלקוח והמשפחה מתוך מגוון המכשירים והמוצרים הקיימים בשוק ההון, הביטוח, תכניות חיסכון, נדל"ן, קרנות הגידור. בחירת רמת הסיכון לכל מוצר על בסיס יתרונות מיסוי, עלויות ותכנון לטווח ארוך.


יישום הוליסטי – יישום התוכנית ופתיחת החשבונות המתאימים וליווי מול הגופים השונים.


מעקב ובקרה – ליווי ופיקוח רציף, שליחת דוחות עדכניים, פגישות שוטפות בהן נציג סקירה כלכלית ומצב השווקים, תחזית כלכלית, נדון על תיק הנכסים. אנו מאמינים שפגישות אלו יעזרו לנו להתאים את תיק ההשקעות לצרכיך המשתנים בצורה המיטבית ויעזרו לך להבין טוב יותר את חלוקת הנכסים.